Sokovnik Green Star ELITE GSE-5000

GSE-5000

Priporo?ena prodajna cena z DDV: 599,00

Novi model sokovnika Green Star Elite GSE-5000 z "Jumbo" dvojnim zobnikom omogo?a e bolji izkoristek, kot njegov predhodnik. Dvojni zobnik je ve?ji in ivilo dodatno premea pred stiskanjem.

Deli sokovnika, kot sta ohije zobnikov in izhod za sok, so sedaj laji. Zaradi novega sistema z zapahi je tudi sestavljanje enostavneje.

Dodano je varnostno stikalo, ki onemogo?a uporabo sokovnika, ?e le ta ni popolnoma sestavljen. Na ta na?in je onemogo?en stik uporabnika z gibljivimi deli - ?e se odstrani za?itni pokrov, se sokovnik samodejno ugasne.

Jumbo Twin Gear

Dvojni zobnik - Jumbo Twin gear, ivilo drobi, mea, gnete in stiska. Z dodatno fazo gnetenja, je doseen e ve?ji izkoristek so?enja trde in mehke zelenjave in sadja.

Sestavni deli modela GSE-5000

 
Notice