SEDONA

dehidrator

Sedona SD9000

Priporo?ena prodajna cena z DDV: 390,00

Sedona je napreden, natan?en in u?inkovit dehidrator, ki uporablja najnovejo digitalno tehnologijo. S Sedono lahko suite svojo najljubo hrano - od jabolk do bu?k, od krekerjev do tortilj - naj bo domiljija meja vae kreativnosti.

Digitalna nastavitev temperature omogo?a izjemno natan?no suenje. Suite lahko v razponu od 38 do 68 stopinj Celzija. Vaa ivila ohranijo vse encime, vitamine in minerale zahvaljujo? mikroprocesorjem, ki ves ?as suenja natan?no nadzorujejo in uravnavajo temperaturo.

Digitalni ?asovnik, s katerim lahko nastavite ?as suenja do 150 ur z avtomatskih izklopom, poskrbi za e bolj brezskrbno suenje.

Sedonadehidrator ima dva neodvisna mehanizma za ogrevanje in tako zagotavlja enakomerno suenje. Hkrati pa vam pri manjih koli?inah hrane omogo?a delovanje samo enega ventilatorja in s tem var?neje delovanje.

V Sedoni zrak kroi vodoravno. Pri taknem kroenju se zrak bolj enakomerno porazdeli med predali dehidratorja.

Ponaa se s tihih na?inom delovanja ali "no?nim delovanjem", ki ob vklopu zmanja hitrost delovanja ventilatorjev in omogo?a dehidriranje tudi pono?i, ne da bi ob tem trpel va spanec.

Vratca dehidratorja so narejen iz visoko kakovostnega kaljenega stekla, ki omogo?a pogled na sestavine tudi med dehidriranjem.

 
Notice